Nobook

ADN Center

Xét nghiệm ADN Center - Công nghệ cao trong phân tích và kiểm tra ADN đã được phổ thông hóa. Trợ giúp cho các hoạt động y khoa một cách tích cực. Địa chỉ: 71-73-75 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Business/Tech
https://adncenter.vn/

  • Books
  • Lists
  • Reviews